पोहे खरंतर नाक्यानाक्यावर नाश्त्याच्या वेळी मिळणारा पदार्थ.... नाश्त्याची सोय एवढीच मार्केटव्हॅल्यू असलेला पदार्थ! खास कारणांसाठी आपण पोहे मागवत नाही… ' घर की मुर्गी दाल बराबर' या न्यायाने...